De wereld van de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening staat voor grote uitdagingen...

Marktwerking, efficiency, cliëntgerichtheid en diverse maatschappelijke ontwikkelingen vragen om krachtig leiderschap:

 • dat weet te balanceren tussen ziel en zakelijkheid;
 • dat bedreigingen in kansen om kan zetten;
 • dat oog heeft voor nieuwe doelgroepen.

De manager in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening doet daarom veel meer dan op de winkel passen:

 • hij/zij schakelt tussen organisatiebeleid en medewerkersbelang;
 • hij/zij schakelt tussen kwaliteit en hanteren van kosten.

en is dan ook in staat om:

 • een keten professionals met sterke schakels in stand te houden;
 • een positieve mensgerichte houding uit te stralen;
 • ondernemerschap als vanzelfsprekend te beschouwen.

Hij/ zij is een leider die:

 • ambitie en lef toont;
 • zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen heeft met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • maar ook liefde voor het vak en de mensen heeft;

Wilt u de HBO opleiding volgen die u helpt het bovenstaande te realiseren?
Die bovendien als enige in Nederland een internationaal erkende Bachelorgraad voor management in het domein van zorg en welzijn verstrekt? Dan bent u bij ons aan het goede adres.
De opleiding Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening heeft een eigenstandig crohonummer en is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams accreditatieorganisatie (NVAO).
De opleiding is toegespitst op het managen binnen de speciale context van de zorg en maatschappelijke dienstverlening.
Doordat de opleiding wordt bekostigd door het ministerie van OCW is deze financieel aantrekkelijker dan commerciële managementopleidingen.
Wij zorgen dat voor u een tripartiete contract wordt opgesteld tussen uw werkgever, de opleiding en uzelf zodat de opleidingskosten voor een groot deel aftrekbaar zijn voor uw werkgever.

De opleidingen worden door studenten onder meer gewaardeerd om:

 • de praktijkgerichte aanpak;
 • de wijze waarop studenten zich ontwikkelen tot stevige leiders;
 • de inhoudelijk goede lesprogramma’s:
 • de docenten die zich veel (manangement) praktijkervaring hebben
Studenten geven de opleiding dan ook gemiddeld een dikke 8 (bij alle hogescholen).
Nieuwsgierig geworden? Kijk en klik dan vooral verder onder het tabblad opleidingen!